Kammermusikforeningen af 1868
 
 
Kammermusikforeningen stiftedes den 5 december 1868 af Kgl. kapelmusicus, cellist professor Franz Xavier Neruda i Holbergsgade i København.
 
I sæsonen 1. oktober til 1. april afholdes der møder hver tirsdag kll. 20.00
 
Møderne afholdes på Studiescenen, Det kongelig danske Musikkonservatorium, Rosenørns Allé.
 
For sæsonen 2015-2016 er kontingentet 1000 kr. for 24 møder.
 
Indmeldelse til kasserer Jens Mortensen: jm@natmanden.dk
 
Nye medlemmer, der melder sig ind i sæsonens løb kan evt. benytte vor konto i Bank Nordik:
reg.: 6512 - kontonr.: 3052990873.